Gröna Mathilda mobil logo

Instruktioner / Vanliga frågor och svar

Snigelbaren Gröna MatHilda
Snigelbaren är en behållare för ferramolbaserade mördarsnigelmedel
► Är svensktillverkad av miljövänlig, stabil, grön PET-plast, som smälter in i grönskan
► Den skall "laddas" med vanligt godkänt medel mot mördarsniglar, vilket säljs i de flesta trädgårdsbutiker
► Snigelbaren är ingen fälla! Den är en utfordringsstation för godkända mördarsnigelmedel

Exempel på godkänt medel: SNIGELEFFEKT

Snigelbaren säljs i förpackningar om 5 st. Bruksanvisning finns i varje 5-pack.

Snigelbaren är framtagen för att göra marknadens väl fungerande snigelmedel, baserade på järnfosfat, ännu mer effektiva och, inte minst, betydligt mer ekonomiska.
 
Snigelbaren skall alltså kompletteras med snigelmedel. Detta ingår inte i förpackningen när du köper snigelbaren.
 
Så här används Snigelbaren® Gröna MatHilda®
 
Hur många snigelbarer behövs?
 
Många frågar hur många snigelbarer som behövs för en trädgård som är si eller så stor. Det är emellertid inte  storleken på tomten som är avgörande. Andra faktorer, såsom hur många plantor och buskar man har, hur tomtgränserna ser ut och hur långa de är, har större betydelse.
 
Stoppa sniglarna vid tomtgränsen

Sniglarna kommer oftast in på tomten utifrån och via samma stråk. Det gäller att stoppa dem vid tomtgränsen. Placera ut 5-10 snigelbarer med ca 5 meters mellanrum utefter gränsen . De snigelbarer som inga sniglar rört på ett par dagar flyttas vidare utefter tomtgränsen tills alla stråk hittats.
 
Nästa steg är själva trädgården
 
Har man buskage av något slag, t ex rhododendron, där sniglarna älskar att vara på dagen, placerar man en eller ett par snigelbarer i kanten av buskaget. På kvällen kommer sniglarna fram för att äta och går då till snigelbaren istället för till plantorna.
 
Har man speciella blommor, lökväxter perenner eller småbuskar som sniglarna brukar tycka om placeras en snigelbar där. Gul lök är ett exempel på en ”rätt” som älskas av sniglarna.
 
Finns det en trädgårdskompost på tomten—som närmast fungerar som en barnkammare för mördarsniglar—placeras en snigelbar på toppen eller där man fyller på det färska trädgårdsavfallet.
 
Gräsmattan är en transportsträcka för sniglarna på väg till eller från plantor. På dessa ytor behövs inga snigelbarer.
 
· Hur placerar man ut Snigelbaren®  och hur sköter man den?
 
Placera inte snigelbaren i en grop eller svacka där det kan samlas vatten. Snigelmedlet skall hållas torrt enligt snigelexperter på Naturhistoriska Museet, som också säger att nattens fukt räcker för att framkalla doft från kornen. Se till att öppningen hålls fri liksom ventilationsöppningarna.
 
Det är mycket viktigt att täcka snigelbaren med en så tung, helst platt, sten eller annat föremål att skator och andra djur inte kan flytta eller öppna den.
 
Det räcker att lägga i ca 15-20 korn. Denna mängd räcker för att attrahera sniglarna och gör det lättare att se om det varit något snigelbesök. I början när man undersöker rätt placering får man därför kontrollera barerna lite oftare, gärna varje dag.
 
När det är konstaterat var sniglarna finns kan man där öka dosen medel till max en tesked. Allt för mycket snigelmedel gör att medlet kan bli fuktigt och mögla. Sniglarna attraheras då inte av medlet på effektivt sätt.
 
Man märker att snigelbarerna vid tomtgränsen är rätt placerade då de behöver fyllas på oftare/mer än snigelbarerna som finns inne i trädgården. 
 
· När skall Snigelbaren®  läggas ut i trädgården?
 
Man brukar säga att sniglarna är aktiva från mars till oktober, t o m in i november om hösten är mild. Vi rekommenderar att barerna läggs ut redan i februari om vintern varit mild. Med denna tidiga start knäcker man sniglarna allteftersom de vaknar och innan de hinner bli könsmogna. Sniglarna vaknar till liv vid +4 grader och blir aktiva vid +8 grader.
 
Höstbekämpningen är viktig! Det är då som de ungar kläcks som sedan övervintrar någon decimeter ner i jorden. Att fortsätta även efter det att ”trädgårdssäsongen” är över fram till dess vintern börjar hjälper alltså i betydande grad inför vårsäsongen.
 
Det kan hända att ägg överlever vintern om den är extremt mild.
 
· På vilket sätt är Snigelbaren®  miljövänlig?
 
Järnfosfat är försurande för jorden. Även om detta sker i en förhållandevis liten skala kan det finnas växter i rabatten/trädgården som inte gillar sur jord. En distributör av medel säger på sin hemsida att medlet inte skall placeras i koncentrat i naturen. Snigelbaren håller medlet borta från jorden och hindrar det att rinna ned i marken vid regn. Därigenom förhindras försurningen markant.
 
Snigelmedlet är ett gift för sniglarna men inte för naturen eller för andra djur.
 
· På vilket sätt blir Snigelbaren® ekonomisk?
 
De snigelmedel, baserade på järnfosfat, som finns på den svenska marknaden är erkänt effektiva i bekämpningen av mördarsniglar men inte helt billiga i inköp. Den kraftigt minskade åtgången av medel vid användning av Snigelbaren gör att ett paket räcker betydligt längre än vid traditionell användning.
 
ANVÄND ENDAST MEDEL AV DEN TYP SOM BESKRIVS OVAN! Användning av andra, otillåtna, gifter motverkar hela syftet med snigelbaren då de dör omedelbart inne i baren. Denna måste då tömmas. Dessutom sprids gifter med okända följder i vår natur.
 
Kontakta gärna Gröna MatHilda om ni har frågor eller synpunkter!
info@snigelbaren.se.

Vi kan inte utplåna mördarsniglarna med Snigelbaren. . .
. . . men vi kan skydda våra trädgårdar

Exempel där Snigelbaren gör nytta
 

 i trädgårdskomposten

i växthuset

under buskar, mördarsniglar älskar fuktig, hög vegetation

i rabatten och köksträdgården

under altanen

i krukor på gräsmattan och på altanen. Sniglarna tar sig upp överallt

på kyrkogården. Tyvärr är alla vackra blommor och växter på kyrkogården ett smörgåsbord för mördarsniglarna

5 snabba tips
 

1. En fem-pack
Som en mycket grov tumregel kan man räkna med att det räcker med en fem-pack till en mindre radhustomt, om man inte har ovanligt många växter.

2. I varmkomposten
Har sniglarna tagit sig in i varmkomposten lägger man en Snigelbar på toppen.

3. Odla i pallram
Sniglar tar sig upp på de flesta ställen. Lägg en Snigelbar innanför kanten på pallramsodlingen.

4. Köksträdgården
En köksträdgård är ett smörgåsbord för sniglar. Skydda med Snigelbar(er) redan från början.

5. I växthuset
Även växthuset är utsatt för sniglar. Baren skyddar jorden från medlet. En sten
hindrar skatornas framfart varma dagar då dörren är öppen.

Lästips
 

Snigel-Fridstörare i örtagården
Ted von Proschwitz

ABC om mördarsniglar
Kerstin Engstrand

Den store sneglekrigen (Norge)
Margrethe Geelmuyden

Lilla Snigel akta dig, akta dig, annars
Koloniträdgården nr 5/10

 

Skriv till oss på info@snigelbaren.se om du har frågor eller synpunkter!