Gröna Mathilda mobil logo

Integritetspolicy

Varför ska jag läsa denna policy?
Denna policy beskriver hur vi på samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?
Informationen du ger till oss. Beroende på vilken tjänst du väljer, kan denna information vara:

  • Företags-, person- och kontaktinformation: namn, organisationsnummer, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobilnummer, etc.
  • Övrig information du gett oss – exempelvis personliga önskemål

Information vi samlar in om dig. När du använder någon av våra tjänster kan vi, beroende på vilken tjänst du använder, komma att samla in följande information:

  • Företags-, person- och kontaktinformation: namn, organisationsnummer, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobilnummer, etc.
  • Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
  • Enhetsinformation - exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Geografisk information - din geografiska placering.


Hur kommer ni använda min information?
Vi behandlar uppgifter för att kommunicera med den som lämnar in en förfrågan och för att handlägga ärendet. Vi använder dem även för att skicka ut nyhetsbrev och marknadsföring om du gett oss tillåtelse till det. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse.

Hur länge kommer ni att spara min information?
Vi sparar din information så länge som den anses vara aktuell, därefter kommer den raderas. Information som vi använder för utskick av nyhetsbrev eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den.

Med vilka delar ni min information med?
Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Var sparar ni min information?
Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vilka är mina rättigheter?
Rätt till information: 
Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?
Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy
Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 24 maj 2018.

Hur du kan kontakta oss
Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Kontaktperson: Berit Staffas
Telefon: +46 (0) 31-880792
E-post: info@snigelbaren.se